Dla zagwarantowania prawidłowej pracy urządzeń klimatyzacyjnych chcemy zaproponować Państwu usługi w zakresie: konserwacji i dezynfekcji oraz stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Proponujemy także usługi napraw urządzeń klimatyzacyjnych oraz wymianę czynnika chłodniczego R-22 na nowy ekologiczny.